Okresná prokuratúra, Dolný Kubín

Okresná prokuratúra, Dolný Kubín

Vykonávanie opatrení na predchádzanie porušovania zákonnosti, na zistenie a odstránenie porušenia zákonnosti, na obnovu porušených práv.

enviar un mensaje
enviar un mensaje
Okresná prokuratúra, Dolný Kubín

Dirección Okresná prokuratúra, Dolný Kubín

Radlinského 1713/36
026 06 Dolný Kubín 1

Contacto Okresná prokuratúra, Dolný Kubín

Intermet:
Teléfono: 043 / 586 49 85, 043 / 550 61 11
FAX: 043 / 586 36 34
námestník okresnej prokurátorky
043 / 550 61 14
JUDr. Dáša Škuntová, okresná prokurátorka
043 / 586 27 57
SlovakiaTrade > Krajská prokuratúra, Žilina > Okresná prokuratúra, Dolný Kubín